Židovský exodus z arabských zemí

HANA LUKEŠOVÁ Židovský exodus z arabských zemí se týká emigrace Židů ve 20. století, především sefardských a orientálních (mizrachi) Židů. Tato emigrace nastala po prokazatelné diskriminaci, obtěžování, perzekuci a finančních konfiskacích ze strany většinové arabské populace nebo vládních úřadů. Přibližně dvě třetiny Židů (asi 600 000) z arabských států emigrovalo do Izraele, zbývající Židé (asi […]

Source: Židovský exodus z arabských zemí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *