STARÁ ŠUMAVA: Pramen Vltavy

ŠUMAVA, tichý svědek tajuplných příběhů. Poslouchejte tu věčnou píseň divočiny, nádhernou píseň šumavských lesů a hor. Ticho a samota panuje v lesích, jen skupinka dřevorubců se tu občas objeví, s až neuvěřitelnou rychlostí zas pohlcena divočinou – jakoby ty záhadné postavy jen mimochodem zplodila mimo svět a mimo čas prapůvodní síla stvoření. Prameny Vltavy Pramen do světa putuje, les marně už ho hlídá. Ne, ničím nelze zastavit ten proud, co se na cestu vydal. I ty svět dětství opustils a začal dlouhou pouť. jako ten pramen neklidný chceš tísním uniknout. Dosud tě šumem provází ten milovaný břeh, brzy však do neznáma sám půjdeš po cestách všech. Před tebou obzor bez konce sahá až k oblakům. Bez cíle půjdeš. Ochranu ti nedá rodný dům. Za tebou zdáli šumí proud a ty se k němu skláníš, jde k tobě z rodných údolí, poznáš ho bez váhání. Je jako přítel na cestách, dál chce tě provázet, kde sotva kdo tě jménem zná, kde cizí je ti svět. Jan Neruda a prameny Vltavy Po kmenech táhnou se až k zemi chumáče šedých vousů. Některá souš, přímo ještě stojící, ale již bez listu, bez kůry, vypadá jako kostra bílá. A po zemi tisíciletá generace na tisícileté! Kde noha může k zemi, jako by stoupala po nejměkčích kobercích. Musíš‐li ale přes padlé stromy, zachytneš se za krásnou girlandu, pnoucí se ze země k větvím nebo od kmenu ke kmenu. Dole vidíš práchnivící, zeleně omženou mrtvolu prastarého velikána, přes něj se převalil druhý, formy těla jsou ještě zachovány, ale prstem projedeš celým tím tělem prohnilým, a přes ten se položil zas třetí; také mu již opadaly všechny větve, leží jen pouhý dlouhý trup, a z toho vyrůstá padesát veselých stromků mladých, živících se trouchní svého otce. Kořínky jejich objímají jej, běží kolem něho jako obruč k zemi nebo se probodají přímo jeho tělem. Budoucnost jich seznáte na vedlejším pětisetletém mladíku. Otec pod ním zmizel, kořeny tvoří celé loubí – kapličku v chrámě – teprve asi sáh od země spojily se v mohutný kmen…(Jan Neruda 1871) Studánka u o

Source: STARÁ ŠUMAVA: Pramen Vltavy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *