Kde se vzalo runové písmo?

Runové písmo, používané především Germány v době římské a později zneužité nacisty jako symbol “praněmecké kultury”, není vůbec germánského původu, ale pochází se starých předřímských kultur ve Středomoří. K tomuto závěru došli po několikaletém výzkumu odborníci univerzity v nizozemském Groningenu. Přímým předchůdcem run převzatých později Germány archaická abeceda používaná v severní Itálii před rozšířením Říše […]

Source: Kde se vzalo runové písmo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *