Hledání archy úmluvy. Existovala vůbec?

Archa úmluvy byla podle biblických popisů truhla, ve které se uchovávaly nejcennější starozákonní náboženské předměty – desky zákona obsahující Desatero, Áronova hůl a mana. Izraelci ji s sebou brali do bitev v průběhu dobývání Izraele, například při obléhání Jericha, ale i později, když bránili Izrael před nepřáteli. Uchovávali ji v Šalamounově chrámu. V roce 587 […]

Source: Hledání archy úmluvy. Existovala vůbec?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *